Terugkoppeling
participatiebijeenkomst
12 juli

Op woensdag 12 juli vond een participatiebijeenkomst plaats waar geïnteresseerden de gelegenheid hadden om het concept van het stedenbouwkundig plan te bekijken. Tijdens deze bijeenkomst hebben deelnemers actief bijgedragen door opmerkingen te delen over diverse onderwerpen. Deze zijn terug te lezen in het PDF-document.

De planfase waarin de ontwikkeling zich op dit moment bevindt betreft de uitwerking van de stedenbouwkundige visie naar het stedenbouwkundig plan. Tijdens een volgende fase wordt meer ingegaan op detailniveau. In deze volgende fase zullen we dan ook dieper ingaan op de details zoals de beplanting van de groene bufferzone. Eventuele feedback op detail niveau zal op dat moment opnieuw worden beoordeeld.