Vaststelling Nota van Uitgangspunten & Stedenbouwkundig plan

Op maandag 3 april 2023 heeft de gemeenteraad van Best de richtlijnen voor de ontwikkeling van woningbouw in De Boomgaard vastgesteld. Deze plannen omvatten de mogelijkheid om ongeveer 300 woningen en 80 short-stay accommodaties te realiseren. Van de 300 woningen moet 30% bestemd zijn voor sociale huur, 30% voor middel dure huur en koop, en de overige 40% voor de vrije sector huur en koop. De vastgestelde richtlijnen bieden ook de parameters voor het ontwerp en de ontwikkeling van appartementen, specifiek gericht op huishoudens van 1 tot 2 personen. Dit initiatief beoogt in te spelen op de marktvraag naar betaalbare appartementen voor zowel starters als senioren in De Boomgaard, groepen die momenteel beperkte keuzemogelijkheden hebben binnen het bestaande woningaanbod van Best.

Naast de vaststelling van het aantal woningen en de richtlijnen voor betaalbaarheid en bouwhoogtes, bevat de Nota van Uitgangspunten ook voorschriften met betrekking tot: de omgeving als park- en bosachtige woonomgeving, de manier van indeling, het groene oppervlak dat in het plan moet worden opgenomen, en de ontsluiting van het verkeer. Alle voorwaarden en richtlijnen zijn terug te vinden in de Nota van Uitgangspunten.

Het stedenbouwkundige plan is ontworpen door NBArchitecten en BURO LUBBERS landschapsarchitectuur & stedenbouw. In De Boomgaard staat naast de kwaliteit van de woningen, de kwaliteit van de leefomgeving centraal. Het wordt een leefomgeving waar gewoond gaat worden “in” en “tussen” het groen. Het centrale gebied is beperkt toegankelijk voor auto’s, terwijl de woningen zijn geplaatst in een parkachtige omgeving. Aan de westzijde bevindt zich een bosrijke omgeving waar mensen zullen wonen te midden van de bomen, en waarbij ook de gestapelde bouw is voorzien van groene daken of daktuinen.