Presentatiematerialen
informatiebijeenkomst
‘De Boomgaard’

Op woensdag 12 juli heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden die betrekking had op het concept stedenbouwkundig ontwerp, dat is voortgekomen uit de vastgestelde Nota van Uitgangspunten. 

Circa 60 belangstellenden hebben op de avond van woensdag 12 juli actief deelgenomen aan de informatiebijeenkomst. Kritische meningen, ideeën en opmerkingen zijn actief gedeeld en tevens achtergelaten op de daarvoor bestemde formulieren. De onderwerpen, feedback en suggesties worden op dit moment uitgebreid bekeken door het team, waarna op kort termijn terugkoppeling zal volgen. We streven ernaar om, waar mogelijk, rekening te houden met zoveel mogelijk ideeën die zijn voortgekomen uit de avond. 

Mocht u de presentatiematerialen willen terugzien of ze willen delen met andere buurtbewoners die niet aanwezig konden zijn, deze vindt u onderstaand.