Klankbordgroep

Beter wonen, nu en in de toekomst, vraagt om een open dialoog met de buurtbewoners, geïnteresseerden, belanghebbenden en de gemeente. Vanaf begin dit jaar heeft Mastade daarin diverse stappen gezet. Ook is er een klankbordgroep opgericht. In deze klankbordgroep zitten vanzelfsprekend omwonenden, maar ook woningzoekende hebben een stem gekregen. Zij gaan er straks immers wonen. Bij de klankbordgroep zijn de volgende belanghebbenden betrokken: omwonenden, woningzoekenden, huurdersvertegenwoordiging, bewonersoverleg Salderes en de Seniorenraad Best.

Hieronder tref je de notulen van de klankbordbijeenkomsten aan.

Downloads:

  • Volgen binnenkort