Informatiebijeenkomst stedenbouwkundig plan; 9 november 2023

Op donderdag 9 november wordt een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot het stedenbouwkundig plan van nieuwbouwontwikkeling de Boomgaard in Best. Deze vindt plaats tussen 19:00-20:30 bij Quatre Bras aan de Nieuwstraat 79.

Tijdens deze informele inloop bijeenkomst komen de volgende thema’s aanbod:

– Stedenbouwkundig plan / Beeldregieplan
– Ontsluiting/Verkeer/Parkeren
– Groene Inrichting/Onderhoud en beheer
– Procedure: Uitleg over de huidige status van de bestemmingsplanprocedure.

Vertegenwoordigers van Mastade, NB Architecten, Lubbers en de gemeente Best zullen aanwezig zijn om deze onderwerpen te belichten. Hierbij wordt terugkoppeling gegeven van de stappen die het plan de afgelopen periode heeft doorgemaakt en wordt wederom de kans geboden reactie te geven en/of vragen te kunnen stellen. Ook wordt er ingegaan op de nog openstaande vragen van de vorige bijeenkomst.

De officiële uitnodiging vindt u onderstaand.

    

      DOWNLOADS

.