INFORMATIEBIJEENKOMST OMTRENT WONINGBOUWONTWIKKELING ‘DE BOOMGAARD’

Op woensdag 12 juli wordt de eerstvolgende informatiebijeenkomst georganiseerd omtrent de woningbouwontwikkeling ‘De Boomgaard’ in Best. Deze vindt plaats naar aanleiding van de Nota Van Uitgangspunten die in april is vastgesteld. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19:30-21:30 uur bij Quatre Bras aan de Nieuwstraat 79 in Best en is vrijwillig bij te wonen.

Programma
Dit keer vindt er geen plenaire sessie plaats, waardoor gasten op een gewenst moment binnen het gegeven tijdvak de avond kunnen bijwonen. Tijdens de avond worden enkele discussietafels opgesteld met verschillende onderwerpen, waar belangstellenden de mogelijkheid krijgen inhoudelijk vragen te stellen en/ of een kritische mening te delen. Aanvullend is deze input ook achter te laten op de daarvoor bestemde formulieren. Na de bijeenkomst worden alle onderwerpen zorgvuldig bekeken, waarna een terugkoppeling zal volgen.

Aanmelden
Om deze bijeenkomst bij te wonen dient een aanmelding verstuurd te worden naar het volgende mailadres: deboomgaardbest@mastade.nl

Datum: Tijd: Locatie:

12-07-2023
19:30-21:30
Quatre Bras | Nieuwstraat 79, 5683 KB Best