Informatiebijeenkomst Nota van Uitgangspunten

In november 2022 organiseerde de gemeente Best een Informatiebijeenkomst over de Nota van Uitgangspunten voor buurtbewoners en belangstellenden in zalencentrum Prinsenhof. Er waren zo’n 175 omwonenden aanwezig deze avond.

De gemeente Best heeft een Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van dit plangebied opgesteld. Op basis van deze uitgangspunten kunnen wij het plan verder gaan uitwerken en invulling aan geven. De kaders en uitgangspunten die de gemeente heeft opgesteld voor De Boomgaard dienen voor een goede ruimtelijke ordening en kwaliteit van de leefomgeving.