Bodemonderzoek werkzaamheden op het terrein van De Boomgaard

Afgelopen 5 en 6 juli hebben er werkzaamheden plaatsgevonden op het terrein van ons woningbouwproject De Boomgaard in Best. 

Deze werkzaamheden vonden plaats in het kader van een waterdoorlatendheidsonderzoek, om te achterhalen of de gronden geschikt zijn voor het infiltreren van hemelwater. Het waterdoorlatendheidsonderzoek houdt in dat er enkele grondboringen moesten worden geplaatst. Hiertoe is een boorplan opgesteld (bijlage 1), dat in samenwerking met een waterexpert, een landschapsarchitect, een adviseur ruimtelijke ordening en een projectontwikkelaar tot stand is gekomen. Vooraf is de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. 

Om deze boringen te kunnen zetten is het terrein op plaatsen geklepeld (toegankelijk gemaakt). Omdat ter plaatse van het populierenbos ook boringen benodigd waren, zijn daar werkzaamheden verricht om een pad te maken richting de boorplek. We hebben deze werkzaamheden laten uitvoeren door Boomkwekerij Berry van den Biggelaar, waarbij opdracht is gegeven absoluut geen bomen te rooien. Ook hiervan is de gemeente op de hoogte gesteld. Helaas is door ons, maar ook door enkele buurtbewoners, geconstateerd dat er nogal rigoureus te werk is gegaan. We nadrukkelijk willen vooropstellen dat dit niet onze intentie was. 

De werkzaamheden zijn op 6 juli door ons tot een halt geroepen. Ook de boa’s van de gemeente zijn later in de ochtend ter plaatse geweest. In navolging hiervan heeft de gemeente het Besluit genomen de werkzaamheden stil te leggen met last onder dwangsom. Naar ons oordeel zijn de werkzaamheden te rigoureus uitgevoerd. Daarvoor bieden we onze excuses aan. We hebben inmiddels acties ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen en hopen hierbij op uw begrip.  

Zoals u wellicht weet is komende woensdag 12 juli een inloopavond in Restaurant Quatre Bras in Best. We hopen dat u dan langskomt om u te laten informeren over de laatste stand van zaken m.b.t. het project. 

    

      DOWNLOADS

.